Akhlak Muslim Sebagai Jiran

Hubungan Suci

Islam amat menitik beratkan hubungan yang rapat dan suci di antara para penganutnya.

Tetapi berkenaan hubungan dengan jiran, Islam meluaskan hubungan ini bukan sahaja di antara sesama Islam sahaja, tetapi juga mencakupi jiran yang tidak beragama Islam seperti Yahudi, Kristian dan kafir zimmi lain. Setiap jiran dianggap sama seperti kaum kerabat sebagaimana diisyaratkan oleh al-Quran di dalam surah al-Nisa’ ayat 36:

an-nisa-36.png

Teruskan membaca

Advertisement